Aandacht voor hoogbegaafdheid

Veel mensen zijn nog steeds van mening dat (hoog)begaafde jongeren geluk hebben en er vanzelf wel komen. Gelukkig dringt het tot steeds meer mensen door dat bovenstaande lang niet altijd klopt en dat het meer is dan alleen maar slim zijn. 

Voor (hoog)begaafde kinderen is een rijke leeromgeving belangrijk. Ze hebben vaak een hekel aan herhaling, omdat ze het na één keer al snappen (of zelfs daarvoor al). Verveling ligt op de loer. De lesstof compacten is goed voor ze, maar hierdoor hebben ze nog meer tijd over. Het aanbieden van verrijkingsstof is essentieel. Door de kinderen uit te dagen en moeilijkere opgaven aan te bieden, leren ze ook door te zetten, fouten te maken en leerstrategieën te ontwikkelen. Dit is van belang als voorbereiding op de middelbare school en hun verdere leven. Soms is compacten en verrijken niet genoeg en is er meer nodig.

Aanbod

Fleur OP Texel biedt individuele begeleiding op maat voor (hoog)begaafde kinderen en jongeren.

Aan bod kan o.a. komen hoe het is om hoogbegaafd te zijn en wat dat betekent. Faalangst, perfectionisme, rechtvaardigheidsgevoel en onderpresteren zijn vaak terugkerende thema’s. In het VO kunnen kinderen er soms achter komen dat ze op de basisschool nooit hebben ‘leren leren’. Fleur OP Texel biedt begeleiding aan, zodat deze kinderen alsnog leerstrategieën kunnen ontwikkelen. Ze leren dat ze niet falen wanneer iets niet in één keer lukt. We werken vanuit de Mindset-theorie van Carol Dweck waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen een ‘statische’ (fixed)- en een ‘groei’ mindset. Daarnaast kunnen we kijken welke executieve functies minder ontwikkeld zijn en hier gericht mee aan de slag gaan.