Mijn waarom

Wat maakt nu dat ik mijn kennis en ervaring wil stoppen in een eigen praktijk?

Binnen het werken op de scholen valt me op dat er veel wordt geworsteld met het concept: ‘Passend onderwijs’. Ik kom op veel verschillende scholen en mag, vanuit een onderzoek of observatie, handelingsadviezen geven aan leerkrachten (en ouders). Vaak worden de ondersteuningsbehoeften van de leerling onderkend, maar ik vertrek vaak met het idee dat hier niet volledig aan kan worden voldaan. Er is een ontzettende grote wil bij de meeste leerkrachten, ouders, intern begeleiders en directeuren om een leerling te bieden wat het nodig heeft. Scholen doen er alles aan om passend onderwijs te bieden, maar kampen soms met gebrek aan tijd en geld.

Ik wil graag echt een verschil kunnen maken in de ontwikkeling van een kind.

Dit gevoel krijg ik vooral, wanneer ik kinderen en ouders zelf begeleid en coach. Ik neem graag de tijd om écht te luisteren en het kind en/of de mens te blijven zien achter het gedrag.

Een eigen praktijk geeft mij daarnaast de vrijheid om zelf mijn tijd in te delen naast het gezin. Het geeft me een gevoel van onafhankelijkheid en de vrijheid om echt maatwerk te bieden. Deze redenen geven de doorslag voor het opstarten van een eigen praktijk.