Aanmeldprocedure & Tarieven

Kennismakingsgesprek

Fleur OP Texel neemt na ontvangst van het aanmeldformulier contact met je op om je uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek. We hechten veel waarde aan dit eerste gesprek en nemen hier ruim de tijd voor (1,5 uur).

Verwijzing & Vergoeding

Voor de Gemeente Texel is voor 2021 een contract afgesloten m.b.t. Jeugdzorg. Als u woonachtig bent op Texel en uw kind wilt aanmelden bij Fleur OP Texel, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of een indicatie voor basis- ggz van de gemeente. Uw gezin kan, zodra er plek is, binnen het budget van jeugdzorg bij ons begeleiding ontvangen.

Wanneer u zonder verwijzing aanspraak wil maken op begeleiding bij Fleur OP Texel geldt dat u de zorg zelf moet betalen. Het uurtarief is vrijgesteld van BTW. Na de sessie zal een factuur worden verstrekt. De kosten kunnen meestal niet worden vergoed door de zorgverzekeraar. U kunt dit altijd navragen.

De AGB-code van de praktijk is: 94065777.
Fleur staat ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), lidmaatschapnummer: 26609
Fleur is SKJ geregistreerd onder het nummer: 120006336
Het BTW-identificatienummer van de praktijk is: NL003449366B47

Tarieven

Fleur OP Texel hanteert een uurtarief van € 80.-

Afmelden

Mocht het niet lukken om naar de gemaakte afspraak/begeleiding te komen, dan wordt gevraagd om dit minimaal 24 uur van tevoren te melden (afspraken op maandag mogen in het weekend worden afgezegd). Bij afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgemeld, wordt €50.- in rekening gebracht.

Algemene Voorwaarden

Fleur OP Texel hanteert de Algemene Voorwaarden die zijn opgesteld door de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO). Er zijn twee versies beschikbaar. Eén waarbij de cliënt de opdrachtgever is en één waarbij een derde de opdrachtgever is.