Mijn ervaring

Al tijdens mijn studie Pedagogische Wetenschappen in Utrecht ben ik werkzaam als cliëntbegeleider bij Kentalis. Ik heb daar kennis gemaakt met een best wel pittige doelgroep van licht- tot zwaar verstandelijk beperkte jongeren met een taalontwikkelingsstoornis en gehoorproblematiek. Wat ik daar voornamelijk heb geleerd is dat communicatie nodig is om je te kunnen ontwikkelen, uiten, om je begrepen te voelen en om mee te kunnen doen aan de maatschappij. Er wordt gewerkt volgens de methodiek van Totale Communicatie. Ik heb geleerd te communiceren via Nederlandse Gebarentaal (NGT1), Nederlands met gebaren (NMG) en via picto’s.

Mijn masterstage loop ik in het speciaal onderwijs voor kinderen met ernstige gedragsproblemen en psychiatrische problematiek (cluster 4). Niet alleen leer ik deze doelgroep beter kennen, maar ook doe ik kennis op over didactiek en passend onderwijs. Ik leer over de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met psychiatrische stoornissen zoals autismespectrumstoornis (ASS), AD(H)D of een angststoornis. 

In 2014 studeer ik af als orthopedagoog met als specialisatie leerproblemen. Na een aantal werkervaringsplaatsen ga ik in 2015 aan het werk als ‘begeleider passend onderwijs’ in het Voortgezet Onderwijs. Ik heb het werken met pubers als geweldig ervaren, wat een ontwapenende doelgroep. Ik begeleid deze jongeren vanuit het idee van handelingsgericht werken. Het mooie aan deze manier van werken vind ik dat er meer nadruk wordt gelegd op de behoefte van de leerling, in plaats van op een label of stoornis. Ik vind het een uitdaging om ervoor te zorgen dat de jongere, in goede samenwerking met ouders en leerkrachten, meer regie krijgt over zijn of haar eigen ontwikkeling,

In datzelfde jaar start ik ook bij ‘Onderwijsbegeleidingsdienst Noordwest’ (OBD Noordwest) als dyslexiebehandelaar. Na een jaar besluit ik hier mijn carrière voort te zetten. Ik doe veel ervaring op met diagnostiek en behandeling van (ernstige, enkelvoudige) dyslexie. Daarnaast ben ik werkzaam op verschillende basisscholen. Als extern deskundige denk ik mee over de ondersteuning van zorgleerlingen en passend onderwijs. Ik voer observaties uit, neem onderzoeken af en neem deel aan de zorgoverleggen. Verder specialiseer ik me op het gebied van hoogbegaafdheid. Ik neem (hoog)begaafdheidsonderzoeken af en verdiep me in de coaching van deze leerlingen. Binnen de coaching werk ik graag regieversterkend en oplossingsgericht.

Eind 2021 volg ik de opleiding ACT4Kids. ACT4kids is Acceptance & Commitment Therapy (ACT) voor kinderen en jongeren. In het tabblad ACT4Kids is meer te lezen over deze vorm van begeleiding.

Oktober 2022 volg ik een basis EMDR opleiding, voor het behandelen van enkelvoudig trauma. In november 2022 volg ik een aanvullende cursus voor het behandelen van preverbaal trauma. En sinds dit jaar heb ik ook de EMDR verdiepingscursus afgerond, waardoor ik ook complexere vormen van trauma kan aanpakken.

Begin oktober 2023 rond ik de cursus af van ‘Een Taal erbij’. Een waardevolle aanvulling op de werkwijze van ACT4Kids. ‘Een Taal Erbij’ is een methode die de innerlijk belevingswereld visueel maakt. Door met poppetjes en ander materiaal te werken worden relaties zichtbaar / visueel gemaakt. Deze methode met beeldtaalmateriaal wint de laatste jaren snel aan terrein binnen de hulpverleners die systemisch en contextueel werken.

Registraties:
Basisaantekening psychodiagnostiek
Master-Orthopedagoog SKJ
(120006336)
ACT4Kids gecertificeerd therapeut

KVK nummer: 80507239