Psycho-educatie

Het kan voor kinderen (en ouders/verzorgers) prettig zijn om meer te leren over een diagnose, over wie je bent en hoe je in elkaar zit, zodat je jezelf leert te accepteren en hanteren. Kinderen kunnen zo een meer reëel zelfbeeld ontwikkelen, waarbij prestaties of gedrag niet direct zijn gekoppeld aan het gevoel van eigenwaarde. Hierdoor ontstaat meer zelf-acceptatie en vaak ook een stukje rust.

Aan kinderen met een diagnose (Dyslexie, AD(H)D, ASS en hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit) biedt Fleur OP Texel psycho-educatie. De kinderen leren wat hun diagnose inhoudt, wat het voor hen betekent en hoe ze hier mee om kunnen gaan. De gezinsleden worden ook betrokken zodat zij ook goed leren omgaan met hun zoon, dochter, broer of zus.

Ook kinderen zonder diagnose krijgen de hulp die ze verdienen.